Press "Enter" to skip to content

Røven af 4. Division

0

De fleste tror at udtrykket ”Røven af 4. Division” stammer fra sportens verden, men det har faktisk ikke noget med divisionsfodbold at gøre. Udtrykket stammer derimod fra krigen i 1864. Den danske 4. Division fik til opgave at trække sig nord på i Jylland, for at lokke tyskerne med sig væk fra Dybbøl og Fredericia. Fordi de skulle trække sig, vendte de hele tiden ryggen til fjenden. Det var datidens presse ikke sen til at gøre grin med, og sådan blev det, måske lidt ufortjent, til at fjenden aldrig så andet end ”Røven af 4. Division”. Også chefen for 4. Division, Cai Ditlev Hegermann-Lindencrone, stod for skud, han blev givet tilnavnet “General Baglæns”.

Tak til vores læser Asger Møller Hendel for inspiration.

Kilde: http://www.b.dk/kultur/1864-derfor-siger-man-roeven-af-4.-division

Skriv et svar