Press "Enter" to skip to content

I Romerriget ville konen blive mandens ejendom, hvis hun ikke forlod sit hjem tre dage i træk i løbet af året

0

I Romerriget definerede lovsamlingen Usucapio hvornår noget kunne anses som en persons ejendom. Heri fandtes også en paragraf om kvinder, hvori der stod, at hvis en kvinde levede uafbrudt i ægteskab med sin mand i ét år, ville hun blive hans ejendom. For at forhindre dette, skulle hun forlade sit hjem i tre dage i træk i løbet af året.

Kilde: https://www.loebclassics.com/view/twelve_tables/1938/pb_LCL329.463.xml?readMode=recto