Press "Enter" to skip to content

Råd til bilister fra 1920: Undgå at køre høns og hunde over

0

Siden Arilds dage har der hersket et anstrengt forhold mellem fartdjævle og husdyrejere. I 1920 udgav motorjournalisten og flyverpioneren Alfred Nervø derfor værket ”100 Vink og Raad for Automobilister”, hvori han blandt andet formulerede følgende tommelfingerregel: ”Undgaa saavidt mulig at køre Høns og Hunde over. Hønen er en anden Mands Værdi, der ødelægges; og selv om Hundene ofte er af noget tvivlsom Værdi, bør man huske, at man ved at køre dem over som Regel skaber Sorg i et Par Barnehjærter og ofte hos Voksne med.”

Kilde: Alfred Nervøs: 100 Vink og Raad for Automobilister anno 1920