Press "Enter" to skip to content

Jens Nielsen: Manden, der ønskede at dø

0

Den 8. november 1892 blev den sidste dansker henrettet for forbrydelser begået i fredstid. Det var den 29-årige Jens Nielsen (1862-1892), der måtte lade livet under rigsskarpretter Theodor Seistrups (1848-1925) seks kilo tunge økse i Horsens Statsfængsel (dengang Horsens Straffeanstalt). Henrettelsen af Jens Nielsen var samtidig det sidste tilfælde, hvor en person blev halshugget i Danmark. Jens Nielsens barndom var præget af ussel fattigdom, vold og omsorgssvigt i stedet for tryghed og kærlighed, og som følge heraf udviklede han et enormt had overfor samfundet. I 1884 blev Jens Nielsen idømt tugthusarbejde på livstid, som skulle afsones i Horsens. På daværende tidspunkt havde han allerede tilbragt flere år i fængsel efter brandstiftelser og tyveri. Jens Nielsen kunne ikke holde fængslet ud, og han var besat af tanken om at få hævn over samfundet ved at lade sig henrette i fuld offentlighed. Med sin død håbede Jens Nielsen at åbne op for en debat om, hvordan fattige og deres børn blev behandlet i Danmark. For at blive idømt dødsstraf forsøgte han derfor at dræbe en fængselsbetjent. Det første forsøg fandt sted samme år, og det resulterede i en dødsdom, men kong Christian 9. ændrede denne til tugthusarbejde på livstid. Andet forsøg fandt sted året efter, og igen blev Jens Nielsen dømt til døden, men ej heller denne gang ville kongen underskrive dødsdommen. Tredje forsøg fandt sted i 1892, og selvom mordforsøget ikke lykkedes, fik Jens Nielsen, hvad han ønskede: om fire dage skulle han endelig dø. Henrettelsens udførelse var dog ikke som Jens Nielsen havde håbet. Den skulle ikke være til åbent skue for offentligheden, men foregå inde bag fængslets mure. Til trods herfor gav Jens Nielsen borgmesteren hånden som tak og til afsked, hvorefter han selv gik hen og lagde sig på blokken. Klokken 7:15 havde en dansk skarpretter ladet sin økse falde for sidste gang, og Jens Nielsen var ikke mere.

Ovenstående billede er det første forbryderfoto af Jens Nielsen. Det er taget af Odense Politi i 1877, mens han var 14 år gammel. Tøjet har han stjålet i Korsør og Nyborg i et forsøg på at skifte identitet.

Kilder:
https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/videregaaende-uddannelser/kildepakker/intropakken/forbryderen-jens-nielsen/
https://www.berlingske.dk/kultur/fangede-man-et-menneskeuhyre
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/kulturklubber/manden-der-ville-henrettes
Kragh-Nielsen, Niels H. Straffet på livet: Henrettelser i Danmark 1537-1892, Gads Forlag, 2018, s. 341-342.
Gregersen, Hans. Det sidste skridt: danske dødsdomme gennem 500 år, Turbine, 2018, s. 250-261.