Press "Enter" to skip to content

“Skøde” ved køb af hus stammer fra at man kastede jord i jakken i vikingetiden ved jordskifte

0

At vi i dag bruger et ‘skøde’, når vi overdrager fast ejendom stammer tilbage fra vikingetiden. Her skete jordoverdragelsen symbolsk ved, at sælgeren eller giveren kastede en klump jord i frakkeskødet på den nye jordejer i tinget (den offentlige forsamling).

Kilde: https://sproget.dk/lookup?SearchableText=sk%C3%B8de