Press "Enter" to skip to content

Kopper-vaccinen blev modtaget med skepsis

0

I 1796 vaccinerede den engelske læge Edward Jenner en dreng mod kopper og gav dermed den første vaccine nogensinde. Den blev dog modtaget med skepsis, og lægen Benjamin Moseley mente fx at da vaccinen var baseret på koppevirus fra køer, ville den føre til okselignende mutationer. I 1853 blev vaccinationen gjort obligatorisk for børn, hvilket bl.a. medførte en demonstration med 100.000 mennesker i Leicester, hvor deltagerne bar barnekister. I 1896 etableredes en kommission, som slog fast, at vaccinen beskyttede mod kopper, men at det var frivilligt, om man ville tage den. Først efter en global indsats i 1980 blev kopper udryddet som sygdom. Inden da havde 300 millioner mennesker mistet livet til sygdommen i 1900-tallet alene.

Kilde: https://historyofvaccines.org/vaccines-101/misconceptions-about-vaccines/history-anti-vaccination-movements