Press "Enter" to skip to content

William Knudsen – Den danske verdensmand

0

Har du hørt om William S. Knudsen? Han blev født i København i 1879 og fik i løbet af sin karriere slået sit navn fast på verdensplan. I Danmark var han med til at bygge den første tandemcykel, men i år 1900 emigrerede han til USA, hvor han først fik arbejde på et skibsværft og derefter en cykelfabrik, hvor han hurtigt steg i graderne. Efterhånden som automobilen fik overtaget fra cyklen, blev fabrikken købt af Henry Ford, som havde fået øje på Knudsens talent. Knudsen blev først sat til at lede Ford-fabrikken i Buffalo, og da den var så godt organiseret, blev han sat i spidsen for at bygge yderligere 14 samlefabrikker over de næste to år. Under Første Verdenskrig fik Knudsen opført et nyt Ford-kompleks på blot to måneder, og efter krigen blev han produktionschef for Fords T-Model med 80.000 arbejdere under sig og dermed Henry Fords højre hånd. Da Ford i uoverensstemmelse med Knudsen afskedigede mange arbejdere i 1920-21, valgte han at forlade sin betydningsfulde post, og året efter sad han i stedet som vicepræsident og general manager for Chevrolet Motor Company. Også her blev han hurtigt respekteret og beundret, og i 1933 blev han Executive Vice President for General Motors, hvorefter han i 1937 røg helt til tops som præsident for verdens største industriforetagende, General Motors, med 230.000 arbejdere under sig. Ved Anden Verdenskrigs begyndelse blev han tilkaldt af præsident Roosevelt og gav afkald på posten hos GM til gengæld for en symbolsk årsløn på 1 dollar, hvorefter han stod for organiseringen af hele krigsmaterielproduktionen til USA og dets allierede. William S. Knudsen nåede her Tysklands produktionskapacitet på halvandet år med 11 mio. arbejdere under sig, og han indtrådte i 1941 i en nyoprettet krigsproduktionskommission og blev den første civilist i USA’s historie, som fik titlen generalløjtnant. Under krigen modtog han to gange USA’s højeste civile udmærkelse, Distinguished Service Medal, og da han besøgte Danmark efter krigen, udnævntes han til æresmedlem af Industriforeningen, Dansk Ingeniørforening og Kgl. Dansk Automobilklub, modtog storkorset af Kong Christian 10. og fik opsat en mindeplade. Han vendte efter krigen tilbage til General Motors som rådgivende bestyrelsesmedlem og døde i 1948, hvor han blev begravet i Epiphany Lutheran Church i Woodward, Detroit – som han i øvrigt stod bag opførelsen af.

William S. Knudsen - Wikipedia, den frie encyklopædi

Kilder: https://biografiskleksikon.lex.dk/William_S._Knudsen & https://ing.dk/blog/detroit-husker-de-knudsen-237512