Press "Enter" to skip to content

I 1827 skulle skonnerten Michigan sendes ud over Niagara Falls som et reklamestunt

0

I 1827 planlagde en gruppe restauratører ved Niagara Falls et mediestunt, som skulle trække flere turister til vandfaldene. De købte skonnerten Michigan og fyldte den med forskellige dyr: en bøffel, to bjørne, to ræve, en hund, en kat og fire gæs. Båden skulle derefter sejles ud over vandfaldene, og således stod omkring 10.000 mennesker klar den 8. september og overværede menageriet. De to bjørne slap fri undervejs og flygtede til Canada, men de andre dyr led den ultimative skæbne, og kun to gæs var i live, da skonnerten nåede vandfaldenes bund.

Michigan’s færd ud over Niagara Falls blev desværre ikke foreviget gennem fotografi eller maleri. Det var imidlertid ikke den eneste gang, at et skib sejlede ud over vandfaldende. Det ovenstående billede viser således dampskibet Caroline, som styrtede i dybet i 1837.

Kilder:
Terry Likens, Worst Niagara Falls promotion ever, 2018: https://www.thevintagenews.com/2018/04/03/niagara-falls-animals-boat/?fbclid=IwAR0cos56Rq991ry9ZreOEYCKANYgiaaCU7oO-msEOT4eijg13rmagXvjT4k

The Sydney Gazette and New South Wales Advetiser, den 19. maj, 1828: https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/2190413

Buffalo Emporium, den 10. september 1827: http://images.maritimehistoryofthegreatlakes.ca/50735/data