Press "Enter" to skip to content

I ordet ‘fårekylling’ kommer ‘kylling’ fra lyden som laver, mens ‘får’ kommer fra ‘fare’, da den blev forbundet med ulykke

0

I ordet fårekylling kommer ‘kyllling’-delen fra lyden som fårekyllingen laver, der minder om kyllingens piben. Fåre-delen har ikke noget med får at gøre, men derimod det oldnordiske ord fár, som betyder ‘fare’, da man – som med så meget andet – forbandt fårekyllingen med ulykke.

Kilde: https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=f%C3%A5rekylling&tab=rel