Press "Enter" to skip to content

Erotiske figurer på middelalderkirker

0

Selvom kirken var tungtvejende i middelalderen , kan man finde erotiske figurer på kirker fra netop denne tid, som fx denne på San Martín de Elines i det nordlige Spanien. Der findes mange fortolkninger på, hvorfor disse figurer eksisterer, lige fra advarsler mod synd til opfordringer til forplantning og blot at det er humoristisk.