Press "Enter" to skip to content

Peder syv og Henrik Gerner debatterede i 1600-tallet om, hvordan den danske retsstavning skulle være

0

I slutningen af 1600-tallet var der en debat mellem sprogforsker og præst Peder Syv og præsten, senere biskop, Henrik Gerner, om hvordan retskrivningens regler skulle være her i landet. Peder Syv var af den holdning, at man skulle skrive som man talte. Gerner var modsat – han ønskede, at man skulle tale som man skrev. Gerner og Syv var også uenige om, hvordan man stavede fremmedord. Syv mente, at man skulle skrive fremmedord på dansk, fx filosof, mens Gerner holdt fast i de oprindelige stavemåder af fremmedord, så filosof skulle skrives som Philosoph.

Kilde: https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/02/september2010.pdf