Press "Enter" to skip to content

H. C. Lumbye brugte “rivalisering” med et andet orkester som inspiration til telegraph-galop

0

I begyndelsen af Tivolis historie var der to orkestre, der konkurrerede internt, nemlig Lumbyes orkester (ledet af H. C. Lumbye) og 1. Brigades Harmoniorkester (ledet af Henrik Braunstein). Lumbye gjorde dog grin med denne “rivalisering” ved at han i 1844 komponerede en “Telegraph-galop”. Galoppen blev opført i Tivolis koncertsal, hvor de to orkestre spillede i hver sin ende af lokalet. Musikstykket var nemlig komponeret sådan, at det lød som om, at orkestrene telegraferede forskellige melodier til hinanden.

Kilde: http://www5.kb.dk/da/nb/dcm/udgivelser/lumbye/telegraphgalop.html