Press "Enter" to skip to content

Den franske læge Gilles de Corbeil skrev i 1100-tallet et digt om urin på 347 linjer

0

Den franske læge Gilles de Corbeil skrev i 1100-tallet et digt om urin på 347 linjer kaldet De Urinis (om urin), som skulle læres udenad af de medicinstuderende.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles_de_Corbeil