Press "Enter" to skip to content

Da Danmark var i krig med Algier i 1770

0

I 1700-tallet var det nordafrikanske farvand farligt for dansk-norske sømænd, da de risikerede at blive taget til fange og solgt som slaver. Derfor betalte Christian VII beskyttelsespenge til den algierske hersker, men konflikten eskalerede, da Algiers leder forlangte flere penge, og Danmark-Norges konsul blev smidt ud af byen i 1769. Det fandt Christian VII sig ikke i, og derfor sendte han en flåde til området. Danmark-Norge ejede dog ikke et skib med en mortérkanon, så i stedet ombyggede man to handelsskibe og sendte dem afsted i 1770 med en række andre flådefartøjer. Planen var et terrorbombardement af byen og en dertilhørende hurtig overgivelse, men det viste sig hurtigt, at rekylen fra mortérerne var for kraftig, og de tidligere handelsskibe blev rystet fra hinanden med en regulær fare for eksplosion, så man afblæste angrebet blot to dage senere. I et par år opretholdt Danmark blokaden mod byen, men endte med at give op og indgik en ny og dyrere aftale om betaling af tribut til Algier, hvorefter konflikten sluttede.

Kilder: https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/militaerhistorie/danmarks-krige/krigen-mod-algier/ & https://videnskab.dk/kultur-samfund/danmark-bombede-algier-og-glemte-alt-om-det