Press "Enter" to skip to content

I Romerriget blev det i år 397 strafbart at have bukser på indenfor bymurene.

0

I Romerriget blev bukser associeret med barbarer, og i år 397 blev det strafbart at have bukser på indenfor bymurene.

Kilde: Frank Richard Cowell, Life in Ancient Rome, Penguin, 1976