Press "Enter" to skip to content

Onani er mental voldtægt

0

Ifølge den kendte franske filosof fra oplysningstiden, Jean-Jacques Rosseau, er onani “mental voldtægt”

Kilde: http://www.religioustolerance.org/masturba4.htm