Press "Enter" to skip to content

Christian 1. blev omtalt som “Et smukt dyr, en skam, det ikke kan tale”, da han besøgte Rom i 1474

0

Da Christian 1. rejste til Rom i 1474 blev han hædret med Vatikanets fineste orden, men den danske konges sprogkundskaber var ikke noget at prale af. En italiensk kronikør omtalte ham som: “Et smukt dyr, en skam, det ikke kan tale”.

Kilde: Carsten Jahnke: En magtfuld enkedronning: Dorothea af Brandenburg, dronning af Danmark, Norge og Sverige. Dronningemagt i middelalderen : Festskrift til Anders Bøgh. Aarhus Universitetsforlag 2018