Press "Enter" to skip to content

I 1774 kunne et flyveblad berette om, at fiskerkonerne ved Gammel Strand ikke havde været i slagsmål en hel dag

0

Fiskerkonerne på Gammel Strand var kendt for deres farverige sprogbrug, og det var derfor lidt af en sensation, da et flyveblad fra 1774 kunne berette, at “forleden Torsdag var ved Gammelstrand ikke Slagsmaal en hel Dag og man hørte ikke et Skjældsord en halv Time.”

Kilde: https://www.kobenhavnshistorie.dk/index.php/e-boger/21-bog/kko/184-indholdsoversigt-k-benhavn-kulturhistorisk-opslagsbog?start=18