Press "Enter" to skip to content

I 1848 fik en købmand et lån i Christiania Kreditkasse ved at stille vodka som sikkerhed

0

Da den norske bank “Christiania Kreditkasse” åbnede i 1848 skulle kunderne stille sikkerhed for at få godkendt et lån. Sikkerheden skulle dog passe ind i kategorien ”ikke letfordærvelige fødevarer”. Derfor kom der en del ansøgninger på lån, hvor kunderne tilbød sko, spiritus og støbejernsvarer som garanti. Den første ansøgning om et lån kom fra købmanden Evensen, der stillede 3.862 liter vodka, 70 tønder sild og 6.215 pund vitriol (et gammelt ord for sulfat) som sikkerhed. Banken godkendte lånet, men accepterede kun vodkaen

Kilde: https://www.nordea.com/da/om-os/hvem-vi-er/vores-historie