Press "Enter" to skip to content

Grundlægger af by forsøgte at få Gud til at betale skat for sin jord

0

Hvad vil du gøre for at undgå at betale skat? I 1850 etablerede den stærkt religiøse mand Peter Armstrong en by ved navn Celestia i Pennsylvania, som skulle afspejle Guds rige. Byen og området voksede i takt med, at flere og flere ville følge Armstrongs eksempel, og skødet blev tildelt den almægtige Gud (“Almighty God, who inhabiteth Eternity, and His heirs in Jesus Messiah”). Af samme grund mente Campbell, at jorden var hellig, og han derfor ikke skulle betale skat af jorden. Det var amtet dog ikke enig i, og i 1876 blev jorden bortauktioneret, da hverken Armstrong eller Gud havde betalt skat.

Kilde: https://www.scpahistory.com/museum/celestia