Press "Enter" to skip to content

Christian den 4.s hosebåndsorden er det ældst bevarede eksemplar i verden.

0

Christian den 4.s hosebåndsorden er det ældst bevarede eksemplar i verden. Ved kong Christians død i 1648 undlod hoffet at returnere ordenstegnene til den engelske krone, hvilket der ellers var tradition for. Årsagen var den engelske borgerkrig, der førte til Charles 1.s henrettelse og Oliver Cromwells republik. I dag kan Christian den 4’s hosebåndsorden ses på Rosenborg Slot.

Kilde: http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/object/hosebaandsordenen/