Press "Enter" to skip to content

Robert Louise Stevenson skrev bogen om Dr. Jekyll & Mr. Hyde på et seksdages kokain-trip.

0

Robert Louis Stevenson skrev The Curious Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886) på seks dage, mens han var høj på kokain.

Billedresultat for dr jekyll and mr hyde cocaine

Kilde: https://www.theguardian.com/society/2008/nov/16/drugs-history-literature