Press "Enter" to skip to content

Jarlen af Wellington havde en hest ved navn Copenhagen

0

Hertugen af Wellington, Arthur Wellesley, havde en hest ved navn Copenhagen, som han red på under slaget ved Waterloo i 1815. Hesten fik sit navn af den engelske officer Lord Thomas Grosvenor, som deltog i Københavns bombardement i 1807. Grosvenors hoppe var drægtig under englændernes felttog, og som minde om englændernes sejr over danskerne, gav han føllet navnet Copenhagen. Hesten døde i 1836 og blev begravet på Wellingtons gods.

Kilde: Rasmus Glenthøj & Jens Rahbek Rasmussen, Det venskabelige bombardement – København 1807 som historisk begivenhed og national myte. Museum Tusculanums Forlag – Københavns Universitet 2007.