Press "Enter" to skip to content

I 1916 foreslog man i USA at al krig ville gå til folkeafstemning, og ja siger skulle i krigen

0

I 1916 blev der fremsat et forslag til forfatningsændring i USA, som ville resultere i folkeafstemning omkring al krigsdeltagelse fra USAs side. Alle folk der stemte ja til krig, ville automatisk blive registreret som frivillig i hæren. Forslaget blev nedstemt.

Kilde: http://www.huffingtonpost.com/2013/09/04/amendment-war-national-vote_n_3866686.html