Press "Enter" to skip to content

Jesus slog et barn ihjel iflg. Barndomsevangeliet

0

Et af de tekster, som ikke kom med i biblen, er Thomas’ Barndomsevangelium, som fortæller om Jesus’ opvækst fra 5-12 år. Iflg. det apokryfe Barndomsevangelium, var der som i mange familier også en del tumult hjemme hos Maria, Josef og Jesus. Jesus’ første mirakel var at forvandle legetøjsfugle til rigtige fugle – noget som også nævnes i Koranen. Han præsterede herover at dræbe et barn som et-årig ved at forbandet det, hvorefter det visner, og forbander et andet som enten støder ind i, kaster sten på, eller slår Jesus, alt efter oversættelsen. Da Maria og Josefs naboer klager, gør han dem blinde. Men da han begynder at gå i skole, retter han op på alle sine tidligere gerninger og bringer folk tilbage til live. Han genopliver herefter fx også en dreng, som dør efter at have faldet ned fra et tag, ligesom han redder én af sine søskende, Jakob, som var blevet bidt af en slange.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Thomas