Press "Enter" to skip to content

Absalon bad i sit testamente Saxo om at aflevere skrifter tilbage

0

Er du god til at huske at aflevere dine biblioteksbøger? I ærkebiskop Absalons testamente, der blev nedskrevet kort tid før hans død den 21. marts 1201, bad han Saxo om at tilbagelevere to håndskrifter til Sorø Kloster. Udover at minde Saxo om at aflevere skrifterne, eftergav Absalon ham også en gæld på 2,5 mark sølv.

Kilde: http://www.roskildehistorie.dk/oversigter/embeder/bisper/katolske/Absalon/testamente.htm