Press "Enter" to skip to content

Roman fra 2010 blev skrevet på cifrene fra pi

0

I 2010 skrev Michael Keith en ret utraditionel, men imponerende roman ved navn Not Awake. Antallet af bogstaver i romanens ord fulgte nemlig cifrene i tallet pi. Da pi starter med 3,14, er de første tre ord dermed på 3, 1, og 4 bogstaver. Den starter derfor sådan: “Now I fall, a tired suburbian in liquid under the trees” (3,1415926535) og fortsætter således igennem de første 10.000 cifre af pi.

Kilde: http://www.cadaeic.net/notawake.htm