Press "Enter" to skip to content

Christian 4. ville tiltales “generalkaptajn Christian Frederiksen” eller blot ‘kaptajn’ på sin Norgesrejse i 1599.

0

Da Christian 4. var på sin Norgesrejse i 1599, ønskede han at rejse inkognito, og som en sikkerhedsforanstaltning havde han derfor forbudt adelsmænd og mandskab ombord at tiltale ham som konge. Hvis nogen kom til at røbe hans virkelige identitet, risikerede de dødsstraf for majestætsfornærmelse. Besætningen skulle derfor tiltale ham ‘generalkaptajn Christian Frederiksen’ – eller blot ‘kaptajn’.

Kilde: Rune Blix Hagen. Den sorte kats forbandelse – Christian 4.s møde med samisk trolddomskunst. Siden Saxo nr. 2, 2005.