Press "Enter" to skip to content

Christian X takkede i 1917 indbyggerne på De Vestindiske Øer for “Loyalitet og Hengivenhed”

0

Da USA officielt overtog de Vestindiske Øer i 1917, skrev den daværende Kong Christian 10. et åbent brev til indbyggerne på de tre øer. Christian 10. besmykkede brevet med en imponerende perlerække af taksigelser og alskens ros, og blandt andet lovpriste han indbyggernes, mange af dem efterkommere af de danske slavegjorte, for deres udprægede ”Loyalitet og Hengivenhed” overfor det danske rige. Afslutningsvist nævnte han stilfuldt, at ”idet vi tager afsked med Eder, udtaler Vi Haabet om, at I i Kærlighed vil bevare Mindet om de Aarhundreder, i hvilke Øerne har staaet i Forbindelse med Danmark som Moderland”.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1917/153