Press "Enter" to skip to content

I 800-tallet blev det forbudt i England at slagte og spise oksekød fra en okse, som havde angrebet og slået en person ihjel. I stedet skulle oksen henrettes ved stening.

0

I 800-tallet blev det forbudt i England at slagte og spise oksekød fra en okse, som havde angrebet og slået en person ihjel. I stedet skulle oksen henrettes ved stening.

F. N. Lee, Rev. Prof. Dr. F.N. Lee Rev. Prof. F. N. Lee, King Alfred the Great and Our Common Law, Lulu.com, 2005